Inwestycje

Inwestycje w gminie Łask

Przebudowa ul. Inki – Danuty Siedzikówny (dawnej ul. Berlinga)

Trwa przebudowa ulicy Inki – Danuty Siedzikówny (dawnej ul. Berlinga) w Łasku. W ubiegłych latach zyskała ona nową nawierzchnię asfaltową.

Przebudowa ul. Podleśnej i ul. Szkolnej

Na ukończeniu jest drugi odcinek ul. Podleśnej. Wyremontowana arteria o łącznej długości 1106 m z pewnością odciąży bardzo popularną ul. Jodłową.

Budowa drogi w Kolonii Bilew

W dniu 21 kwietnia br. została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.

Zakończono przebudowę i termomodernizację budynku biurowo - warsztatowego ZKM w Łasku

Gmina Łask zakończyła przebudowę i termomodernizację budynku biurowo-warsztatowego Zakładu Komunikacji Miejskiej.

Zakończono przebudowę drogi gminnej we wsi Rokitnica

Gmina Łask zakończyła realizację zadania inwestycyjnegopn. „Przebudowa drogi gminnej 103212E we wsi Rokitnica”. Wykonawcą była firma SKANSKA S.A. z Warszawy.

Galeria: 
Droga w Rokitnicy

Otwarto przebudowaną drogę Wrzeszczewice - Wola Stryjewska

Gmina Łask zakończyła zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice - Wola Stryjewska. Zakres robót obejmował wykonanie odcinka drogi o łącznej długości ok. 2680 m.

Subskrybuje zawartość