Inwestycje

Inwestycje w gminie Łask

Remont nawierzchni ul. Polnej i ul. Lipowej w Łasku

Trwa remont nawierzchni ulicy Polnej i ulicy Lipowej w Łasku. Wykonawcą usługi jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostów Sp. z o. o.

Przebudowa drogi gminnej w Kopyści

Rozpoczęła się „Przebudowa drogi gminnej w Kopyści”.

Przebudowa drogi gminnej Mauryca-Teodory

Gmina Łask realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Mauryca-Teodory”. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o. o.

Przebudowa ciągów pieszych na osiedlu Mickiewicza w Łasku

Gmina Łask realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągów pieszych na osiedlu Mickiewicza w Łasku”. Przy ul.

Budowa drogi w Kolonii Bilew

W decydującą fazę weszła budowa drogi Kolonii Bilew. Gruntowa droga zyskała asfaltową nawierzchnię. Powstały zjazdy, chodnik, pobocza, oznakowanie, przepusty i przydrożne rowy.

Przebudowa drogi gminnej w Stryjach Paskowych

Gmina Łask zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Stryje Paskowe”.

Subskrybuje zawartość