Inwestycje

Inwestycje w gminie Łask

Ogłoszenie

Gmina Łask informuje, że zadanie pn. „Wykonanie badań i ekspertyz w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadania pn.

Budowa hybrydowego oświetlenia ul. Kilińskiego w Łasku

Nowa droga w Kopyśći

Zakończono roboty budowlane związane z przebudową drogi w Kopyści. Na odcinku ok. 1,5 km położono nową nawierzchnię bitumiczną, powstały nowe zajazdy oraz chodnik z kostki brukowej betonowej.

Galeria: 
Droga w Kopyśći

Zmiany w Ogródku Jordanowskim

Postępy prac w miejskiej oczyszczalni ścieków

Podpisano umowę na nowe autobusy

Gmina Łask podpisała umowę na dostawę fabrycznie nowych autobusów. To kolejny krok w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja transportu publicznego”.

Subskrybuje zawartość