Zamówienia publiczne

Przygotowanie do druku i wydrukowanie dwunastu numerów pisma samorządów powiatu łaskiego pn. - „Panorama Łaska"

Data ogłoszenia: 
2 styczeń, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy Łask

Data ogłoszenia: 
23 grudzień, 2011
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Obsługa selektywnej zbiórki odpadów segregowanych w zakresie opakowań typu PET, odpadów ze szkła białego i kolorowego na terenie miasta i gminy Łask oraz makulatury na terenie miasta Łask i Dzielnicy Kolumna w 2012 r.

Data ogłoszenia: 
21 grudzień, 2011
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 

Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic, parkingów i placów - miasto Łask i dzielnica Kolumna

Data ogłoszenia: 
13 grudzień, 2011
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 

Wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości

Data ogłoszenia: 
12 grudzień, 2011
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Wywóz odpadów komunalnych stałych z zasobów mieszkaniowych gminy Łask administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku w 2012 r.

Data ogłoszenia: 
12 grudzień, 2011
Podmiot: 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Subskrybuje zawartość