Zamówienia publiczne

Zakup materiałów biurowych wraz z dostawą do siedziby Urzędu Miejskiego w Łasku

Data ogłoszenia: 
16 styczeń, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Dostawa tłucznia kamiennego i żużla piecowego na drogi gminne na terenie gminy Łask w 2012 roku

Data ogłoszenia: 
13 styczeń, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 

Profilowanie dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej, żużlowej i tłuczniowej na terenie gminy Łask w 2012 roku

Data ogłoszenia: 
13 styczeń, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Przygotowanie do druku i wydrukowanie dwunastu numerów pisma samorządów powiatu łaskiego pn. - „Panorama Łaska"

Data ogłoszenia: 
2 styczeń, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy Łask

Data ogłoszenia: 
23 grudzień, 2011
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Obsługa selektywnej zbiórki odpadów segregowanych w zakresie opakowań typu PET, odpadów ze szkła białego i kolorowego na terenie miasta i gminy Łask oraz makulatury na terenie miasta Łask i Dzielnicy Kolumna w 2012 r.

Data ogłoszenia: 
21 grudzień, 2011
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Subskrybuje zawartość