Zamówienia publiczne

Wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
9 październik, 2012
Termin składania ofert: 
22 październik, 2012 - 10:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji zadania pn. „Remont i zakup wyposażenia do Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Anielin” (dostawa drewna)

Data ogłoszenia: 
19 wrzesień, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania szansą na sukces

Data ogłoszenia: 
5 wrzesień, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia we Wrzeszczewicach

Data ogłoszenia: 
27 sierpień, 2012
Podmiot: 
Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku
Adres podmiotu: 
ul. Polna 12, 98-100 Łask

Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania szansą na sukces"

Data ogłoszenia: 
14 sierpień, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice-Wola Stryjewska – III etap: Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+000 do km 2+072 - postępowanie unieważnione

Data ogłoszenia: 
10 sierpień, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Subskrybuje zawartość