Zamówienia publiczne

Budowa wodociągu w miejscowości Ostrów

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
16 maj, 2013
Termin składania ofert: 
4 czerwiec, 2013 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
9 maj, 2013
Termin składania ofert: 
22 maj, 2013 - 10:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14

Remont ulicy Bazarowej w Łasku

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
26 kwiecień, 2013
Termin składania ofert: 
10 maj, 2013 - 09:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
Warszawska 14, 98-100 Łask

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Chabrowej w Łasku (Etap II: budowa kanalizacji sanitarnej)

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
26 kwiecień, 2013
Termin składania ofert: 
14 maj, 2013 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Profilowanie dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej, żużlowej i tłuczniowej na terenach wiejskich gminy Łask w 2013 roku

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
11 kwiecień, 2013
Termin składania ofert: 
26 kwiecień, 2013 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łask

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
4 kwiecień, 2013
Termin składania ofert: 
20 maj, 2013 - 09:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Subskrybuje zawartość