Zamówienia publiczne

Ubezpieczenie Gminy Łask, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
8 listopad, 2018
Termin składania ofert: 
21 listopad, 2018 - 12:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Zaproszenie do składania ofert na zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego Żłobka Gminnego w Łasku

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
5 listopad, 2018
Termin składania ofert: 
12 listopad, 2018 - 17:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Łaskiej i Ostrowie

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
3 październik, 2018
Termin składania ofert: 
18 październik, 2018 - 12:30
Termin wpłacenia wadium: 
18 październik, 2018 - 12:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta i Gminy Łask na lata 2019-2022

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
2 październik, 2018
Termin składania ofert: 
18 październik, 2018 (Cały dzień)
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej 999020E w Rokitnicy"

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
19 wrzesień, 2018
Termin składania ofert: 
28 wrzesień, 2018 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
28 wrzesień, 2018 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Zakup energii elektrycznej dla Gminy Łask oraz podległych obiektów, infrastruktury i jednostek gminnych

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
17 wrzesień, 2018
Termin składania ofert: 
25 wrzesień, 2018 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Subskrybuje zawartość