Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie "Modernizacji Domu Ludowego w Kopyści" w zakresie utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem oraz dobudową tarasu i montażem progów przeciwśnieżnych na dachu

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
14 październik, 2013
Termin składania ofert: 
21 październik, 2013 - 11:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie "Modernizacji Domu Ludowego w Kopyści" w zakresie utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem oraz dobudową tarasu i montażem progów przeciwśnieżnych na dachu - postępowanie unieważnione

Status: 
unieważniony
Data ogłoszenia: 
4 październik, 2013
Termin składania ofert: 
11 październik, 2013 - 10:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
9 wrzesień, 2013
Termin składania ofert: 
19 wrzesień, 2013 - 10:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul.Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 

Profilowanie dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej, żużlowej i tłuczniowej na terenie miasta Łask w 2013 roku

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
9 wrzesień, 2013
Termin składania ofert: 
24 wrzesień, 2013 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
4 wrzesień, 2013
Termin składania ofert: 
16 wrzesień, 2013 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Wykonanie konserwacji rowów przydrożnych wraz z naprawą przepustów drogowych na terenie Gminy Łask w 2013 roku

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
5 sierpień, 2013
Termin składania ofert: 
20 sierpień, 2013 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Subskrybuje zawartość