Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup paliwa dla gminy Łask w 2014 roku

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
11 grudzień, 2013
Termin składania ofert: 
19 grudzień, 2013 - 09:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Zakup i montaż urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej – wylot nr W-1 i K-1 w Łasku

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
6 grudzień, 2013
Termin składania ofert: 
23 grudzień, 2013 - 09:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łask w 2014 roku

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
2 grudzień, 2013
Termin składania ofert: 
10 grudzień, 2013 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 

Obsługa placów targowych w 2014 roku

Status: 
unieważniony
Data ogłoszenia: 
27 listopad, 2013
Termin składania ofert: 
5 grudzień, 2013 - 12:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Obsługa toalet publicznych przy ul. Szerokiej i Skłodowskiej w Łasku w 2014 roku

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
26 listopad, 2013
Termin składania ofert: 
4 grudzień, 2013 - 11:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Łask i jednostkach organizacyjnych Gminy

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
22 listopad, 2013
Termin składania ofert: 
2 grudzień, 2013 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
Łask, ul. Warszawska 14
Subskrybuje zawartość