Samorządowe osoby prawne

Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku

Adres: 
ul. Polna 12, 98-100 Łask
Dyrektor: 
Maria Krawczyk
Telefon: 
(43) 675-52-38
Statut: 
Statut: 

 

Cele i zadania Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej:

Łaski Dom Kultury

Łaski Dom Kultury
Adres: 
ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask
Dyrektor: 
p.o. dyrektora Magdalena Kelnerowska
Telefon: 
(43) 675-54-84
Statut: 
Statut: 

 

Do podstawowych zadań Łaskiego Domu Kultury w Łasku należy:

Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku

Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
Adres: 
ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask
Dyrektor: 
Bożena Trocka-Dąbrowa
Telefon: 
(43) 675-35-27

 

Cele i zadania Biblioteki:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku

Adres: 
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
Prezes: 
Mariusz Sowiński
Telefon: 
(43) 675-51-43
Statut: 

 

Przedmiotem działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łasku jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łasku

Adres: 
ul. Mickiewicza 4a, 98-100 Łask
Prezes: 
Arkadiusz Szymczak
Telefon: 
(43) 675-26-59
Statut: 

 

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Łasku jest: 

Subskrybuje zawartość